Vuosikertomus 2014

Vaikuttavuus

Teollisuussijoitus edistää pääomasijoittamisen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus myötävaikuttaa rahastosijoituksilla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittymiseen ja kansainvälistymiseen. Suorilla pääomasijoituksilla yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa vahvistetaan yritysten kilpailukykyä ja kasvupotentiaalia lupaavilla toimialoilla.

Pääomasijoittajat ovat merkittävässä kansantaloudellisessa roolissa kasvuyritysten rahoittajana ja liiketoiminnan kehittäjänä tuoden kasvuyrityksille riskirahoituksen lisäksi arvokasta osaamista sekä tärkeitä kontaktiverkostoja. Pääomasijoittajana Teollisuussijoituksen tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aikaansaaminen. Vaikuttavuus toteutuu sijoitustoiminnan välillisinä vaikutuksina yhteiskuntaan ja talouteen, kuten yritysten kasvuna, uusina ja säilytettyinä työpaikkoina sekä talouden rakenteiden uudistumisena.

Kohdeyritykset kasvoivat keskimäärin 3 %

Teollisuussijoituksen sijoitusten kohteena olevien yritysten Suomessa syntynyt liikevaihto ja työpaikat Suomessa kasvoivat vuonna 2013 noin kolme prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Kaiken kaikkiaan Teollisuussijoituksen kohdeyhtiöt synnyttävät Suomessa noin 4 miljardia euroa liikevaihtoa ja työllistävät noin 36 000 henkeä.

M-Files Oy on erinomainen esimerkki suomalaisesta, vahvassa kansainvälisessä kasvussa oleva yrityksestä. Dokumenttien hallintajärjestelmiä kehittävän yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden 2014 aikana 22,2 milj. euroon. Kasvua edellisestä vuodesta kertyi 76 % ja samalla yhtiö palkkasi 80 uutta työntekijää.

Riskipääoman katalysointi

Teollisuussijoituksen sijoitukset toteutetaan yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa siten, että vähintään puolet sijoituksesta tulee yksityisiltä sijoittajilta. Vuonna 2014 Teollisuussijoitus teki sijoituksia 64 milj. eurolla kasvaviin ja kansainvälistyviin suomalaisiin yrityksiin sekä kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Näihin sijoituksiin kanavoitui yhteensä lähes puoli miljardia euroa pääomaa, mikä on yli seitsemän kertaa Teollisuussijoituksen sijoittama määrä.

Verkoston kautta Suomeen kanavoitui lähes 200 milj. euroa ulkomaista pääomaa

Pääomasijoitusmarkkinat ovat kehittyneet entistä kansainvälisemmäksi myös Suomessa. Teollisuussijoitus edistää kansainvälistymistä sijoittamalla aktiivisesti kansainvälisiin, Suomeen sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin sekä tekemällä suoria sijoituksia suomalaisiin kasvuyrityksiin yhdessä kansainvälisen sijoittajien kanssa. Vuoden 2014 aikana Teollisuussijoituksen verkoston kautta Suomeen kanavoitui lähes 200 milj. euroa kansainvälistä pääomaa, josta puolet kohdistui suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin ja puolet suorina sijoituksina suomalaisiin kasvuyrityksiin. Teollisuussijoituksen toteuttamissa suorissa sijoituksissa puolessa oli mukana kansainvälinen sijoittaja, joiden sijoitukset yhteensä olivat 82 milj. euroa, mikä on kolme kertaa Teollisuussijoituksen sijoittama määrä.

Kasvurahastojen rahastot markkinan kehittäjinä

Teollisuussijoitus pyrkii toiminnallaan edistämään suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja monipuolistumista. Tavoitteena on lisätä riskirahoituksen tarjonnan tarjontaa, poistaa markkinakapeikkoja ja madaltaa uusien toimijoiden toimialalle tulon kynnystä. Kasvurahastojen rahastot ovat yhdessä suomalaisten työeläkeyhteisöjen kanssa perustettuja, suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin sijoittavia rahastojen rahastoja, joiden yhteenlaskettu pääoma on 265 milj. euroa. 

Kasvurahastojen Rahasto II on järjestyksessä toinen Teollisuussijoituksen hallinnoima, suomalaisiin kasvurahastoihin sijoittava rahastojen rahasto. Se aloitti sijoitustoimintansa 130 milj. euron pääomalla vuoden 2014 alussa. Vuoden 2014 loppuun mennessä KRR II oli tehnyt sijoituksen kahteen rahastoon, yhteensä 25 milj. euroa. KRR II jatkaa I-rahaston sijoitustoimintaa, joka päättyi vuoden 2013 lopussa rahaston tultua täyteen sijoitetuksi. Ensimmäisen rahaston sijoitukset 11 suomalaiseen kasvurahastoon katalysoivat yhteensä yli 830 milj. euroa pääomaa suomalaisiin kasvuun sijoittaviin rahastoihin.

Panostusta teollisuuden uudistumiseen

Teollisuussijoitus käynnisti vuonna 2014 100 milj. euron Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelman, joka teki vuoden aikana sijoituksia 10 yritykseen yhteensä runsaalla 20 milj. eurolla. Ohjelman tavoitteena on edistää suomalaisen teollisuuden ja niitä palvelevien yritysten uudistumista, kilpailukykyä ja kansainvälistä kasvua.

Ohjelman merkittävin sijoitus oli Turun telakan uudelleenjärjestely, jonka Teollisuussijoitus toteutti yhteistyössä saksalaisen Meyer Werftin kanssa. Sijoituksen myötä telakan toiminta jatkuu, lukuisia uusia laivatilauksia on varmistettu sekä tuhansia työpaikkoja turvattu telakalla ja sen alihankkijaverkostossa.

Toinen merkittävä tapahtuma oli lisäsijoitus Valmet Automotive Oy:öön, jossa Mercedes Benzin A-mallin tuotanto on saatu täyteen vauhtiin vuoden 2014 aikana. Tuotannon käynnistymisen myötä yhtiöön on syntynyt satoja uusia työpaikkoja.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus