Vuosikertomus 2014
14 Siirtovelat
KONSERNI EMOYHTIÖ
Siirtovelkojen olennaiset erät 2014 2013 2014 2013
Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset 1 851 035 1 021 873 1 102 326 1 021 873
Muut 983 664 2 540 2 540
Yhteensä 2 834 699 1 024 413 1 102 326 1 024 413
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön KONSERNI EMOYHTIÖ
2014 2013 2014 2013
Vakuudeksi annetut kiinnitykset 1 500 000
Konsernilla ei ollut tilinpäätöshetkellä nostettua lainaa
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Vuokranmaksun vakuudet 18 800
KONSERNI EMOYHTIÖ
Vastuut 2014 2013 2014 2013
LEASINGVASTUUT
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 111 230 80 428 79 364 80 428
Myöhemmin maksettavat 138 761 46 132 89 597 46 132
Yhteensä 249 991 126 560 168 960 126 560
VUOKRAVASTUUT
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 468 029 420 930 424 937 420 930
Myöhemmin maksettavat 1 660 942 1 297 869 885 286 1 297 869
Yhteensä 2 128 971 1 718 799 1 310 223 1 718 799
JÄLJELLÄ OLEVAT SIJOITUSSITOUMUKSET
Rahastot 253 114 930 269 655 170 255 479 857 273 265 660
Kohdeyritykset 500 005 399 997 500 005 399 997
Yhteensä 253 614 935 270 055 167 255 979 862 273 665 657

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus