Vuosikertomus 2014
13 Oma pääoma
KONSERNI EMOYHTIÖ
2014 2013 2014 2013
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 253 992 200 253 992 200 253 992 200 253 992 200
Osakepääoman korotus 80 000 000 80 000 000
Osakepääoma 31.12. 333 992 200 253 992 200 333 992 200 253 992 200
Ylikurssirahasto 1.1. 215 855 459 215 855 459 215 855 459 215 855 459
Ylikurssirahasto 31.12. 215 855 459 215 855 459 215 855 459 215 855 459
Sidottu oma pääoma yhteensä 549 847 659 469 847 659 549 847 659 469 847 659
Vapaa oma pääoma
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 89 875 442 97 515 548 93 972 273 105 303 300
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 89 875 442 97 515 548 93 972 273 105 303 300
Tilikauden voitto / tappio -43 161 813 -7 640 106 -46 462 609 -11 331 027
Vapaa oma pääoma yhteensä 46 713 629 89 875 442 47 509 664 93 972 273
Oma pääoma yhteensä 596 561 288 559 723 101 597 357 323 563 819 932
Laskelma emoyhtiön jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.
Voitto edellisiltä tilikausilta 93 972 273 105 303 300
Tilikauden voitto -46 462 609 -11 331 027
Yhteensä 47 509 664 93 972 273

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus