Vuosikertomus 2014
12 Rahoitusarvopaperit
2014 2014 2013 2013
EMOYHTIÖ JA KONSERNI Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Markkina-arvo
Osakerahasto-osuudet 51 479 041 56 094 261 40 867 425 45 523 801
Korkorahasto-osuudet 185 909 621 196 354 256 134 026 341 140 736 486
Suorat korkosijoitukset 11 881 676 11 927 442
Yhteensä 237 388 662 252 448 517 186 775 442 198 187 729
Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan markkina-arvoon.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus