Vuosikertomus 2014
11 Siirtosaamiset
KONSERNI EMOYHTIÖ
Siirtosaamisten olennaiset erät 2014 2013 2014 2013
Korkosaamiset pääomasijoituksista 592 997 890 616 591 195 888 815
Muut saamiset pääomasijoituksista 1 034 576 850 409 102 729 526 172
Muut 384 339 190 632 131 569 190 632
Yhteensä 2 011 912 1 931 657 825 493 1 605 619

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus