Vuosikertomus 2014
Konsernin tuloslaskelma
Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
LIIKEVAIHTO 1 10 350 495,45
Liiketoiminnan muut tuotot 2 3 080 007,78 928 564,01
Materiaalit ja palvelut -4 185 300,58
Henkilöstökulut 3 -7 423 153,44 -3 475 815,51
Poistot ja arvonalentumiset 4 -2 874 184,02 -151 351,28
Liiketoiminnan muut kulut 5 -22 096 650,10 -7 691 783,30
LIIKEVOITTO/-TAPPIO -23 148 784,91 -10 390 386,08
Rahoitustuotot ja -kulut 6
Rahoitustuotot 30 473 639,00 31 805 284,81
Rahoituskulut -664 834,43 -861 629,90
Arvonalentumiset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista -49 505 540,84 -28 193 374,53
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -19 696 736,27 2 750 280,38
VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -42 845 521,18 -7 640 105,70
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -42 845 521,18 -7 640 105,70
Tuloverot -142 297,88
Vähemmistöosuudet -173 993,53
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -43 161 812,59 -7 640 105,70

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus