Vuosikertomus 2014

 

Hallinto

Johtoryhmä

Teollisuussijoituksen johtoryhmä toteuttaa yhtiön strategiaa ja valmistelee sijoituspäätösesitykset yhtiön hallitukselle. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja eri toimintojen vetäjät.

Johtoryhmän jäseninä vuonna 2014 toimivat:

 • Juha Marjosola (Toimitusjohtaja 31.8.2014 saakka)
 • Martin Backman (Toimitusjohtaja 1.9.2014 alkaen)
 • Jouni Hakala (Johtaja, uudet sijoitusmahdollisuudet ja viestintä)
 • Jussi Hattula (Johtaja, kasvusijoitukset)
 • Marko Häikiö (Talousjohtaja)
 • Antti Kummu (Johtaja, yritysjärjestelyt)
 • Anne Riekki (Johtaja, rahastosijoitukset)

Hallitus

Teollisuussijoituksen hallitus tekee kaikki yhtiön sijoituspäätökset. Hallitus koostuu hallituksen puheenjohtajasta sekä vähintään neljästä ja enintään seitsemästä muusta hallituksen jäsenestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan, sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja raportoi yhtiön toiminnasta hallitukselle säännöllisesti.

Hallituksen valiokunnat:

 • Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat ensisijaisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa sekä tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelu.
 • Palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu.

Hallituksen jäseninä vuonna 2014 toimivat:

 • Jukka Alho (hallituksen pj. 31.8.2014 saakka)
 • Sakari Tamminen (hallituksen pj. 1.9.2014 alkaen)
 • Urpo Hautala (Finanssineuvos, valtiovarainministeriö)
 • Esa Lager
 • Johanna Lindroos (Partner, Dasos Capital Oy) - jäsen 24.9.2014 alkaen
 • Mika Niemelä (Talousjohtaja, TEM)
 • Annamarja Paloheimo (Alueen varajohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj)
 • Riitta Tiuraniemi
 • Inka Mero - jäsen 26.5.2014 saakka
 • Tuomo Rönkkö - jäsen 13.1.2014 saakka

Sijoitusneuvosto

Teollisuussijoituksen hallituksen nimeämä sijoitusneuvosto toimii neuvoa-antavana elimenä ja edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Sijoitusneuvoston jäsenet edustavat yhtiön keskeisiä sidosryhmiä.

Sijoitusneuvoston jäseninä vuonna 2014 olivat:

 • Antti Tanskanen (sijoitusneuvoston pj.)
 • Mika Kari (Kansanedustaja, SDP)
 • Ari Korhonen (Enkelisijoittaja)
 • Olli Koski (Pääekonomisti, SAK)
 • Veli-Matti Mattila (Pääekonomisti, Finanssialan Keskusliitto) - jäsen 20.5.2014 alkaen
 • Lasse Männistö (Kansanedustaja, Kokoomus)
 • Arto Pirttilahti (Kansanedustaja, Keskusta)
 • Pekka Soini (Pääjohtaja, Tekes)
 • Tommi Toivola (Rahoitusasiantuntija, EK)
 • Kaj Turunen (Kansanedustaja, Perussuomalaiset)
 • Matti Bergendahl - jäsen 20.5.2014 saakka
 • Kaija Erjanti - jäsen 20.5.2014 saakka

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus