Vuosikertomus 2014

Suorat sijoitukset

Vauhtia uuteen kasvuun

Teollisuussijoitus tarjoaa yrityksille pääomaa, osaamista ja verkostoja, joiden avulla yritykset voivat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Suorat sijoitukset painottuvat lupaavimpiin korkean arvonlisän yrityksiin ja yritysjärjestelyihin.

Vuonna 2014 Teollisuussijoitus maksoi uusia suoria sijoituksia 40 milj. eurolla. Ensisijoituksia maksettiin kuuteen yhtiöön yhteensä 29 milj. euroa ja jatkosijoituksia 16 kohdeyhtiöön 11 milj. euroa (luku sisältää Start Fund I Ky:n sijoituksen). Vuoden aikana irtauduttiin kymmenestä kohdeyhtiöstä kokonaan ja seitsemästä osittain.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus