Vuosikertomus 2014

Sijoitukset rahastoihin

Kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa

Merkittävä osa Teollisuussijoituksen rahoituksesta kasvuyrityksille kanavoituu pääomasijoitusrahastojen kautta. Rahastosijoitusten keskeisenä tavoitteena on edistää rahastojen kohdeyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Rahastosijoitukset katalysoivat kotimaisten ja kansainvälisten rahastojen kiinnostusta pääomasijoituksiin Suomessa. Teollisuussijoituksen sijoitusverkoston kautta kanavoitui ennätysmäärä ulkomaista riskipääomaa suomalaisiin yrityksiin vuonna 2014.

Teollisuussijoitus teki uusia sitoumuksia rahastoihin 42,3 milj. eurolla. Rahastosijoituksilla edistettiin kotimaisten pääomasijoitusrahastomarkkinoiden toimivuutta osallistumalla uusien yksityisten rahastojen perustamiseen sekä käynnistämällä Kasvurahastojen Rahasto II Ky:n toiminta. KRR II antoi kaksi sijoitussitoumusta, Sentica Buyout IV -rahastoon ja Verso Fund II -rahastoon.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus