Vuosikertomus 2014

Pääomasijoittaminen Suomessa

Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla vuosi 2014 oli vilkas etenkin ympäröivään taloustilanteeseen nähden. Uusia varoja suomalaisiin rahastoihin kerättiin lähes 600 milj. euroa eli eniten sitten finanssikriisin. Kaikkiaan suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoimat varat olivat vuoden lopussa 5,6 miljardia euroa.

Vastaavasti sijoitusvolyymeja tarkasteltaessa ennätysmäärään suomalaisia yrityksiä kohdistui pääomasijoituksia. Sijoituksia tehtiin lähes 300 yritykseen, mikä on 20 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Sijoituksista kohdistui 580 milj. euroa (695 milj. euroa) buyout-allokaatioon ja 110 milj. euroa (134 milj. euroa) venture capitaliin. Venture-allokaation sisällä alkuvaiheen yritysten siemensijoitusten osuus oli merkittävässä kasvussa.

Kotimaiset kasvuyritykset onnistuivat houkuttelemaan edelleen hyvän määrän kansainvälistä venture-pääomaa edellisvuoden jatkoksi: yhteensä 38 milj. euroa (44 milj. euroa) jakaantuen 39 kpl eri sijoituskierrokseen (39 kpl). On huomionarvoista, että kansainvälisten sijoittajien tekemien venture-kierrosten euromääräiset keskikoot kasvoivat jo nelinkertaiseksi verrattuna kotimaisten sijoittajien kierroskokoihin.

Monien onnistuneiden vuoden 2013 puolella toteutuneiden irtautumisten jälkeen vuoden 2014 irtautumisaktiviteetti suomalaisista kohdeyrityksistä jäi pienimmäksi viiteen vuoteen. Vallitsevan talousympäristön tunnelma vaikuttaa tyypillisesti kaikista eniten juuri irtautumismarkkinoiden toimivuuteen.

(Tilastotietojen lähteenä Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n / FVCA:n alustavat vuositiedot 2014)

Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden aktiviteetti 2014 (sisältäen sekä venture- että buyout-luokkien volyymit)

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus