Vuosikertomus 2012

Teollisuussijoitus lyhyesti

Sijoitamme kasvuun 

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua.

Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaiseen yritystoimintaan suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta: yritysten nopeaan kasvuun, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala-, yritys- ja omistusjärjestelyihin.

Teollisuussijoitus on osa suomalaista innovaatiojärjestelmää, jonka tehtävänä on uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia kasvuyrityksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia. Teollisuussijoitus tuo innovaatiojärjestelmän palveluiden ja muun rahoitustarjonnan rinnalle markkinaehtoisen pääomasijoitusmuotoisen rahoituksen. Teollisuussijoitus sijoittaa yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa ja lisää näin riskinottokykyä sekä rahoituksen, osaamisen ja verkostojen tarjontaa.

Vaikuttavuus2.PNG

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus