Vuosikertomus 2014

Teollisuussijoituksen vuosi 2014

Martin Backman                 

"Vuosi 2014 oli volyymimielessä aktiivinen. Merkittäviä positiivisia asioita olivat Turun telakan hankinta yhdessä saksalaisen Meyer-perheen laivanrakennusyhtiön kanssa ja se, että suomalaisiin yrityksiin kanavoitui ennätysmäärä ulkomaista riskipääomaa sijoitusverkostomme kautta. Lisäksi kesäkuussa käynnistetty 100 miljoonan euron Uudistuva teollisuus - sijoitusohjelma lähti hyvin liikkeelle. Tilikauden tulos oli kuitenkin epätyydyttävä, ja yhtiön kehitykseen vaikutti niin Suomen taloudellisesti haasteellinen tilanne kuin loppuvuodesta korostuneen Venäjän kriisin yleinen vaikutus elinkeinoelämään."

Toimitusjohtajan katsaus

Sijoituksia noin 83 milj. eurolla


Teollisuussijoitus teki vuonna 2014 uusia sijoituksia yhteensä noin 83 miljoonalla eurolla. Uusia sijoitussitoumuksia tehtiin seitsemään pääomarahastoon 42 miljoonalla eurolla ja uusia suoria sijoituksia maksettiin päättyneenä vuonna 40 miljoonaa euroa. Pääomasijoituksista kirjatut tuotot olivat 21,6 miljoonaa euroa, mutta sijoituksista kirjatut arvonalennukset sekä irtautumisista kirjatut irtautumis- ja  myyntitappiot painoivat tilikauden tuloksen tappiolliseksi, -43,2 miljoonaan euroon. Merkittävin yksittäinen tappio oli Finnprotein Oy:n konkurssi.

Avainluvut 2014

Teollisuussijoitus vuonna

2014

Q1 / 2014
08.01.2014
Inventurelle uusi 50 miljoonan euron rahasto
Inventure on perustanut uuden varhaisen vaiheen teknologiayhtiöihin sijoittavan pääomarahaston. Rahaston sijoittajia ovat Euroopan investointirahasto EIF, Kasvurahastojen Rahasto, Sandvik Eläkesäätiö, Teollisuussijoitus ja Sitra.
07.02.2014
Kasvurahastojen Rahasto II käynnistyy 130 milj. euron pääomilla
Kasvurahastojen Rahasto II (KRR II) on rahastojen rahasto, jonka sijoitukset kohdistuvat tarkkaan valittuihin pääomasijoitusrahastoihin.
09.01.2014
Arvio: Teollisuussijoituksen roolia kasvuyritysten rahoittajana ja toimintaympäristön kehittäjänä tulisi vahvistaa
VALOR NAG Partners Oy:n tekemän arvion mukaan Teollisuussijoituksella on ollut toiminta-aikanaan merkittävä vaikutus pääomasijoitusmarkkinan kehitykseen ja rahastojen syntymiseen Suomessa.
05.03.2014
Mekitec keräsi 2,2 miljoonan euron pääomasijoitukset
Elintarviketeollisuudelle laadunvalvontajärjestelmiä valmistava ja markkinoiva Mekitec on toteuttanut onnistuneesti rahoituskierroksen, jossa sijoittajina olivat Teollisuussijoitus ja Inventure.
Q2 / 2014
02.04.2014
Teollisuussijoitus sijoittaa 3 miljoonaa euroa DN Capitalin Global Venture Capital III LP -rahastoon
DN Capital sijoittaa siemen-, alku- ja kasvuvaiheen yrityksiin digitaalisen median, sähköisen kaupankäynnin, ohjelmisto- ja mobiilisovellusten alueella.
15.04.2014
Teollisuussijoitus sijoitti 9,4 miljoonaa dollaria Balderton Capital V -rahastoon
Balderton Capitalin hallinnoiman Balderton Capital V –pääomasijoitusrahaston koko on 305 milj. dollaria. Balderton Capital hallinnoi varoja noin 2,2 miljardin dollarin arvosta viidessä rahastossaan.
27.05.2014
Teollisuussijoituksen uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Martin Backman
Teollisuussijoituksen hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi DI, KTM Martin Backmanin (44).
16.06.2014
Verdane Capital on kerännyt 2 miljardin kruunun (SEK) pääomasijoitusrahaston
Verdane Capitalin uusi Verdane VIII –rahasto tuo uutta pääomaa pohjoismaisille kasvuyrityksille.
07.04.2014
MultiTouch sai 3,5 miljoonan euron pääomasijoituksen
MultiTouch on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä suuria monikosketusnäyttöjä valmistava yritys. Rahoituskierrokseen osallistuivat Ilmarinen, Teollisuussijoitus, Veritas ja Finnvera.
22.05.2014
100 miljoonan euron panostus teollisten pk-yritysten uudistumiseen ja kasvuun
Hallitus kohdistaa rahoituksen Teollisuussijoituksen hallinnoimaan sijoitusohjelmaan. Ohjelma suunnataan teollisten pk-yritysten osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.
28.05.2014
Armada Mezzanine Capital Oy on perustanut uuden rahaston
Armada Mezzanine Fund IV -rahasto tarjoaa pohjoismaisille pienille ja keskisuurille yhtiöille pääosin lainamuotoista rahoitusta. Rahastoon kerättiin ensimmäisessä varainhankintavaiheessa 70 miljoonaa euroa institutionaalisilta sijoittajilta.
27.06.2014
Kaivosyhtiö Keliber Oy saa jatkorahoitusta
Keliber Oy on kerännyt osakeannilla yhteensä noin 2,2 miljoonan euron jatkorahoituksen litiumkaivoshankkeen kehittämiseen Keski-Pohjanmaalla.
Q3 / 2014
04.08.2014
Suomen valtio ja Meyer Werft ostavat Turun telakan
Suomen valtio ja saksalainen laivanrakennusyhtiö Meyer Werft ovat allekirjoittaneet sopimuksen korealaisen STX Finland Oy:n emoyhtiön STX Europen kanssa koko STX Finland Oy:n osakekannan ostamisesta.
01.09.2014
Sakari Tamminen Teollisuussijoituksen hallituksen puheenjohtajaksi
Teollisuussijoituksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu 1.9.2014 alkaen vuorineuvos Sakari Tamminen.
30.09.2014
Via Venture Partners Profit Softwaren pääomistajaksi
Tanskalainen pääomasijoittaja, Via Venture Partners, on yhdessä Teollisuussijoituksen ja Profit Softwaren toimivan johdon kanssa ostanut Profit Softwaren osakekannan.
28.08.2014
Enevolle 8 miljoonan dollarin pääomasijoitus
Cleantech-yhtiö Enevon kansainvälisiltä sijoittajilta keräämä pääoma kohdennetaan sensoripohjaisen jätteenkeräysjärjestelmän viemiseksi kansainvälisille markkinoille.
04.09.2014
Teollisuussijoituksen osakepääomaa korotetaan 50 miljoonalla eurolla
Valtioneuvosto valtuutti työ- ja elinkeinoministeriön merkitsemään Teollisuussijoituksen osakkeita ja korottamaan yhtiön osakepääomaa. Anti tähtää teollisten yritysten uudistamiseen, monipuolistamiseen ja kasvuun sekä biotalous-, cleantech- ja terveysalan kasvua edistävään pääomasijoitustoimintaan.
Q4 / 2014
01.10.2014
VersoVenturesilla uusi 50 miljoonan euron rahasto
VersoVentures on perustanut uuden pääomasijoitusrahaston, joka keskittyy sijoittamaan yrityksistä irrotettaviin liiketoimintoihin tai teknologioihin.
12.11.2014
Team Finland Slushin kumppaniksi
Team Finland ja maailman johtavien kasvuyritys- ja teknologiatapahtumien joukkoon noussut Slush tiivistävät yhteistyötä.
24.11.2014
Terveysteknologiayritys NewIconille pääomasijoitus Eteralta ja Teollisuussijoitukselta
Lääkehuollon automaatioratkaisuja valmistava NewIcon Oy on kerännyt yhteensä 2,3 miljoonaa euroa rahoituskierroksella.
03.11.2014
Stellasta kotiin tuotettavien palveluiden markkinajohtaja
Stella ostaa Esperiltä turvapuhelin- ja kotihoitopalvelut. Kotiin tuotettavien palveluiden edelläkävijä Stella laajentuu yhdistymisen myötä valtakunnalliseksi palveluntarjoajaksi.
17.11.2014
Riskirahoituksen kysyntä ja tarjonta kohtaavat hyvin
Kasvuvaiheen yritysten riskirahoituksen (venture capital, VC) tarjonta ja kysyntä ovat Suomessa tasapainossa. Pääomasijoituksia tehdään vuosittain noin 100 miljoonalla eurolla, josta suuri osa kohdistuu siemenvaiheen sijoituksiin, todetaan Aalto-yliopiston ja Teollisuussijoituksen yhteistyönä tehdyssä selvityksessä.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus